ANBI-gegevens:

RSIN/fiscaalnummer: 8522 63 077

Beloning:

De medewerkers van de Stichting ontvangen een salaris conform de CAO Welzijn. Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De bestuursleden zijn onbezoldigd aan de Stichting verbonden.