Buurtaanpak is een integrale aanpak waarbij alle professionals en vrijwilligers in een wijk of buurt getraind worden in het signaleren van kindermishandeling. En ook in het bespreekbaar maken hiervan. Hiermee creëren we een klimaat waarin de actiebereidheid vergroot wordt. Het vroeg signaleren van kindermishandeling en er met elkaar over praten kunnen voorkomen dat situaties op termijn escaleren.

Hoe werkt het?
In een buurt vormen onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse activiteiten en sportclubs de ruggengraat in het signaleren van kindermishandeling. Praat schoolt de deelnemers en stimuleert de verbinding tussen deze organisaties, zodat in een veilig klimaat en op een constructieve manier kan worden samengewerkt bij het signaleren.

Wat kan Praat doen?

 • Voorlichting over kindermishandeling
 • Workshop ‘Signaleren met behulp van de Signalenwijzer
 • Workshop/webinar ‘Hoe word ik een Oom Dik of Tante Ger?
 • Workshop ‘Praten met Ouders’
 • Onderzoek naar behoefte aan aanvullende informatie of scholing en waar mogelijk voorziet Praat daarin
 • Indien nodig bevordering /verbetering van de samenwerking tussen organisaties, in overleg met de preventiemedewerker van de gemeente
 • Praat investeert tijd en aandacht in het opbouwen van een veilige werkrelatie met andere organisaties die beroepsmatig met kinderen te maken hebben (denk aan kraamzorg, huisartsen, tandartsen, dierenartsen, kerken, moskeeën, politie, jeugdhulpverlening, woningcorporaties)
 • Dialoog met de ouders. Hierbij gaan we in gesprek met ouders over veilig opvoeden. We sluiten aan bij bestaande oudergroepen in de buurt
 • Praat stimuleert scholen om in gesprek te gaan met de kinderen met behulp van uitzendingen van Het Klokhuis
 • Praat organiseert een Vuilewasmanifestatie en vraagt buurtbewoners om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten
 • Verspreiding van posters

Projectplan
Wil je weten hoe het complete programma er concreet uitziet? Lees ons projectplan.

Ervaring van Praat en Buurtaanpak
Praat heeft in de periode 2014-2018 de Buurtaanpak in Amsterdam Oost (Indische Buurt) uitgevoerd en van 2019 tot en met 2021 in de H-wijk van Amsterdam Zuidoost.

Bewoners en organisaties zien de volgende verbeteringen:

 • Betere samenwerking tussen de verschillende organisaties bij het signaleren van kindermishandeling
 • Meer bewustzijn over onveilig opgroeien en kindermishandeling
 • Meer kennis over verschillende vormen van kindermishandeling
 • Betere kennis over de schadelijke effecten van kindermishandeling op kinderen
 • Het zwijgen over kindermishandeling is doorbroken
 • Grotere urgentie bij netwerkpartners om sneller en effectiever in actie te komen bij signalen van kindermishandeling of onveilig opgroeien

Voor wie?
De Buurtaanpak Kindermishandeling wordt ingezet door gemeentes.

Praktische informatie
Overweeg je of Buurtaanpak iets voor jouw gemeente of wijk kan zijn? Lees hierover in ons projectplan.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over Buurtaanpak.