Het afgelopen jaar is het Praat duidelijk geworden dat de knelpunten die we in de voorgaande jaren hebben gezien, breed verspreid zijn in de Nederlandse samenleving en vragen om een continue proces van bewustwording. Net als voorgaande jaren dient de verankering van de bewustwording cruciaal te zijn in de bestrijding en vroeg-signalering van kindermishandeling. Immers, wanneer kindermishandeling steeds weer ‘op de agenda wordt gezet’, wordt het lastiger om weg te kijken. Onze activiteiten zijn erop gericht om kindermishandeling continue onder de aandacht te blijven brengen.

Door de vragen die Praat krijgt vanuit onder andere onderwijsinstellingen en gemeenten merken wij dat scholing over het signaleren van kindermishandeling te kort schiet. De kennis ontbreekt om kindermishandeling te herkennen. Voor Praat is het duidelijk dat hier structureel verbetering in moet komen. Met de voorlichting en training die Praat aanbiedt leveren we een belangrijke bijdrage aan het scholingsaanbod.

Tot slot heeft Praat ook gezien dat ‘handelingsverlegenheid’ een veelvoorkomend probleem blijft. Bij de buurvrouw, de leraar, de huisarts, de medewerker van Jeugdzorg en vele anderen die al dan niet professioneel betrokken zijn bij kinderen en hun ouders. Praat zet ervaringsdeskundigen en psychologisch- en pedagogisch geschoolde specialisten in bij haar trainingen. Juist deze combinatie van gespecialiseerde kennis en ervaring blijkt een krachtig instrument om handelingsverlegenheid om te zetten tot actiebereidheid er daadwerkelijk aandacht voor willen vragen. In de eerste plaats doordat de deelnemers door het ervaringsverhaal de urgentie gaan voelen om te handelen. En in de tweede plaats omdat Praat vanuit ervaringskennis in staat is om heel praktische tools mee te geven waarmee men aan het werk kan.