In deze workshop krijg je goed inzicht in het begrip kindermishandeling; wat is het wel of niet? Dit maakt het signaleren ervan minder moeilijk.

Deze onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat zijn de verschillende vormen van kindermishandeling?
 • Prevalentie
 • Risico- en beschermende factoren
 • Signaleren van kindermishandeling
 • Wat vind jij kindermishandeling? En hoe komt het dat we daar zo verschillend over denken? Aan de hand van de officiële definitie van kindermishandeling komen we tot een teamdefinitie. Hierdoor ontstaat een stevig kader dat de basis vormt voor de teamleden en waarmee het makkelijker wordt om te signaleren en te handelen bij vermoedens van kindermishandeling
 • In de workshop is er volop ruimte voor eigen inbreng en interactie

Voor wie?

 • Beroepsopleidingen in het (primair) onderwijs
 • (Jeugd)gezondheidszorg
 • Kinderopvang
 • (Jeugd)hulpverlening
 • Politie en Justitie
 • Alle professionals en vrijwilligers die in deze sectoren en met kinderen werken
 • Deze workshop maakt deel uit van de Buurtaanpak, die we aanbieden aan alle gemeentes in Nederland

Praktische informatie

 • Duur van de workshop: 2 uur
 • Maximum aantal deelnemers: 12
 • De deelnemers ontvangen na afloop een digitale hand-out
 • Neem gerust contact op voor meer informatie of boekingen