Afgelopen vrijdag heeft Praat een gesprek gehad met de
preventiemedewerker Amsterdam Centrum.In dat gesprek is
besloten dat op 13 juli 2018 in Amsterdam Centrum een
VuilewasManifestatie wordt gehouden. De exacte locatie en tijd
zijn nog niet bekend, maar via de site, de social media en de
nieuwsbrief houden we je op de hoogte.Tijdens de manifestatie wordt er met behulp van muziek,
theater én een ervaringsverhaal, aandacht gevraagd voor
kindermishandeling. We besteden vooral aandacht aan wat
je kan doen voor een kind waarvan je vermoedt dat het
mishandeld wordt.