Onder lichamelijke mishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, het toebrengen van brandwonden, het kind laten vallen, verstikking of vergiftiging. Maar er zijn ook een paar vormen van lichamelijke mishandeling die apart benoemd worden. Deze vormen zijn:

  • Het shakenbabysyndroom of inflicted traumatic brain injury, waarbij een baby zo hard door elkaar geschud wordt dat hij daar een reeks van (zeer ernstige) klachten aan overhoudt.
  • Munchhausen-by-proxysyndroom, waarbij de ouders of verzorgers het kind opzettelijk ziek maken of beweren dat het ziek is.
    De pleger van de mishandeling is bij deze vorm van kindermishandeling heel vaak een vrouw.
    Bij het slachtoffer van deze vorm van kindermishandeling spreken we van Pediatric Condition Falsification
  • Meisjesbesnijdenis