Al vanaf 2015 werkt Praat in de Indische Buurt in Amsterdam met de Buurtaanpak Kindermishandeling. Met deze aanpak trainen we alle organisaties die met kinderen te maken hebben in het signaleren van kindermishandeling, we kijken wat de verschillende organisaties nog meer nodig hebben om het signaleren te verbeteren, en we zoeken samen met de organisaties naar manieren om beter samen te werken in de wijk. Deze aanpak werpt zijn vruchten af in de Indische Buurt, en in opdracht van de Gemeente Amsterdam zijn we sinds jan. 2018 met een Buurtaanpak Kindermishandeling in de wijk Oud Oost gestart.