We hebben van de gemeente Amsterdam de bevestiging gekregen dat de subsidie voor de Buurtaanpak Kindermishandeling Amsterdam Zuid Oost is toegekend. Daar zijn we ontzettend blij mee! En we zijn ook trots, omdat de gemeente Amsterdam laat zien vertrouwen te hebben in de aanpak van Stichting Praat.
In nauwe samenwerking met de preventiemedewerker Naira Gomez van Amsterdam Zuid Oost, gaan we aan de slag.

Wat is de Buurtaanpak Kindermishandeling?

De Buurtaanpak is een project wat uitgevoerd wordt in een bepaalde wijk. In deze wijk worden alle organisaties die met kinderen en/of gezinnen werken, geschoold over het signaleren van kindermishandeling. Daarbij stimuleren we deze organisaties om meer samen te werken als het gaat over de veiligheid van kinderen.
De Buurtaanpak is een langlopend project waarin we veel aandacht besteden aan het opbouwen van een goede werkrelaties met onze partners.

Praat heeft ondertussen geleerd dat het nodig is om kindermishandeling voortdurend onder de aandacht te brengen. Het is een onderwerp dat snel van de agenda verdwijnt.
Omdat het een begrijpelijke reflex is om de ogen te sluiten voor het bestaan van kindermishandeling. Want, als men zich er wel van bewust is, kan kindermishandeling heel dichtbij komen. Om te kunnen signaleren is het noodzakelijk dat er een actief bewustzijn is dat kindermishandeling bestaat. Daarom is het belangrijk om over een lange periode kindermishandeling onder de aandacht brengen.
Verankering van de bewustwording is cruciaal in de bestrijding en vroeg-signalering.

De Buurtaanpak in Zuid Oost

Deze week hebben we in een eerste gesprek met de preventie medewerker van Amsterdam Zuid Oost. In dit gesprek hebben we besproken wat er nodig is om per 1 april te kunnen starten.
We hebben twee dingen nodig:

  • veel informatie over de verschillende organisaties in Zuid Oost hebben
  • een coördinator Buurtaanpak Kindermishandeling .

    Het vervullen van die vacature heeft momenteel onze prioriteit. Mocht je interesse hebben, en woon je in Amsterdam Zuid Oost of ken je de buurt heel goed? Neem dan contact op met Ted Kloosterboer, ted@praat.brandformers.nl