Posters

Cijfers over getuige zijn van huiselijk geweld.

Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was tussen 2005 en 2010 slachtoffer van huiselijk geweld. Dit betekent dat er jaarlijks minstens 200.000 personen slachtoffer worden . De slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaker vrouwen dan mannen. De daders zijn vaker mannen, maar ook vrouwen zijn dader, en ook mannen zijn slachtoffer. In ruim de helft…

Posters

Getuige zijn van huiselijk geweld

Het getuige zijn van huiselijk geweld is een vorm van kindermishandeling. Kinderen zijn niet alleen getuige wanneer ze aanwezig zijn bij het geweld. Ook als zij geconfronteerd worden met de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld wanneer zij een kapot geslagen stoel zien, zijn zij getuige. Ook het alleen horen van zeer heftige ruzies kan traumatiserend zijn voor…

Posters

Lichamelijke verwaarlozing; voeding.

Lichamelijke verwaarlozing kent vele vormen; geen goede hygiëne, geen passende kleding, of onvoldoende medische zorg. Maar lichamelijke verwaarlozing kan ook over de voeding gaan. Het kan zijn dat een kind niet voldoende te eten krijgt, zonder ontbijt naar school gaat, maar één keer per dag een maaltijd krijgt. Het kan ook zijn dat het kind…

Posters

Verwaarlozing, het is soms heel subtiel

Kinderen kunnen soms geraakt worden, en geschaad worden door ogenschijnlijk heel onschuldige opmerkingen. Een ouder die, in een gezelschap het altijd over ‘dat kind’ heeft, en  nooit de naam van het kind  noemt, het kind het gevoel geven dat de ouder niet onvoorwaardelijk van hem of haar houdt. In de bewoording ‘dat kind’ klinkt namelijk veel afstand,…

Posters

Echte aandacht

Sommige kinderen zijn vaak alleen thuis. Bijvoorbeeld omdat beide ouders werken en er onvoldoende middelen zijn voor goede opvang voor de kinderen. Voor kinderen is het belangrijk dat zij zich veilig en geborgen voelen, en dat zij weten dat zij bij hun ouders terecht kunnen. Bij ouders die vaak afwezig zijn, ontwikkelen kinderen dit gevoel niet. Voor…

Posters

Hoe vertel ik het onzegbare?

Hoe vertel ik het onzegbare?  De meeste kinderen praten niet graag over problemen thuis. Zeker niet als het om kindermishandeling gaat. Ze houden het geheim voor zich, uit schaamte, angst, schuldgevoel  of loyaliteit. Het gevolg hiervan is dat de mishandeling jarenlang kan doorgaan en misschien wel erger wordt. Om dit tegen te gaan hebben kinderen…

Posters

Schelden doet wél zeer!

Schelden doet wél zeer  Bij psychische mishandeling, of ook wel emotionele mishandeling  kan het zo zijn dat een kind door één van de ouders of beide ouders stelselmatig wordt uitgescholden. Soms lijkt het wel alsof het voor de ouders bijna gewoon is geworden om een kind met een scheldwoord of met een vernederende benaming aan te…

Posters

Dat hebben ze toch niet in de gaten

Vaak denken mensen bij het getuige zijn van huiselijk geweld, dat kinderen echt moeten zien dat de ouders elkaar fysiek te lijf gaan. Maar voortdurende spanningen tussen de ouders, of verbale ruzies die hoog oplopen, zijn voor kinderen ook bedreigend en kunnen het gevoel van veiligheid ondermijnen. Bovendien denken ouders vaak dat, als ze maar geen ruzie…

Posters

Triggers voor lichamelijke mishandeling

Heel vaak is er een trigger waarom ouders hun kinderen mishandelen. En deze triggers hebben vaak niets met het gedrag van het kind te maken. Veelal heeft kindermishandeling te maken met de omstandigheden waarin de ouders leven. Bekende risicofactoren voor het ontstaan van kindermishandeling zijn  bijvoorbeeld financiële zorgen, armoede en werkeloosheid. Wanneer ouders te maken hebben…

Posters

Belang van hulp

Veel volwassenen die vertellen over hoe zij als kind mishandeld werden, vertellen vaak ook dat er ‘omstanders’ waren die wisten wat er thuis gaande was. Soms vertellen deze volwassenen dat zij dat als kind al wisten, anderen zijn zich dat in de loop van hun leven gaan realiseren. Voor velen is dat besef, men wist…