Vaak denken mensen bij het getuige zijn van huiselijk geweld, dat kinderen echt moeten zien dat de ouders elkaar fysiek te lijf gaan. Maar voortdurende spanningen tussen de ouders, of verbale ruzies die hoog oplopen, zijn voor kinderen ook bedreigend en kunnen het gevoel van veiligheid ondermijnen. Bovendien denken ouders vaak dat, als ze maar geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn dat de kinderen er dan geen last van hebben. Kinderen merken echter meer dan ouders denken. En ook als de kinderen op bed liggen, merken ze negen van de tien keer wel degelijk dat ouders een heftige verbale woordenwisseling hebben. Het is belangrijk om dit te onderkennen, en met kinderen te praten over de gevoelens die dit bij hen oproepen.