Sinds vier maanden wordt er in verschillende organisaties met de Signalenwijzer gewerkt. Tijd dus om de eerste balans op te maken.

Maar eerst nog even het geheugen opfrissen; de Signalenwijzer, wat is dat ook alweer?
Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling.
Het is gemaakt om te helpen van het signaleren teamwork te maken. Om ‘niet pluis gevoelens’ bespreekbaar te maken en om elkaar te helpen zo objectief mogelijk waar te nemen.
Het helpt ook om uit een zogenaamde ‘tunnelvisie’ te blijven.

Dit hulpmiddel is ook gemaakt om de periode tussen het opmerken van het eerste signaal en de eerste actie te verkorten.

En werkt het in de praktijk?

Wanneer we, vanuit Praat, een workshop met de Signalenwijzer geven merken we, met groot plezier, dat deelnemers vaak niet meer stoppen met praten. En dat alle dilemma’s, vragen, onzekerheden, aannames en vooroordelen spelenderwijs aan de orde komen.

Tijdens de workshops merken we ook dat het visueel maken van signalen, en daar ook direct een waarde aan geven het gesprek aanwakkert, maar mensen ook de ogen opent; ‘kan dit ook een signaal zijn’.

Bij de evaluatie van de workshops horen we steeds terug dat het zien van de signalen op het spelbord heel duidelijk maakt dat iedereen anders kijkt en ook de mogelijke signalen anders interpreteert. En dat het gesprek daarover, over de verschillen, juist de casus meer verheldert.
Deelnemers geven ook aan dat op deze manier het signaleren meer teamwork wordt, en dat dit de actiebereidheid, wanneer dit nodig is, groter maakt.
En, ook niet onbelangrijk, dat men een leuke middag heeft gehad, terwijl het onderwerp kindermishandeling heftig, zwaar en kwetsbaar is.

Bevindingen van anderen.

Dit zijn onze bevindingen, maar hoe werkt het als wij er niet bij zijn?
Afgelopen maand hadden Nico den Dulk van Spelparteners (mede-ontwikkelaar van de Signalenwijzer) en ik een evaluatie gesprek met Sandra, aandachtfunctionaris bij Cedin. Een grote organisatie in het noorden van het land. Cedin is een innovatieve organisatie waar onderwijs en jeugdzorg samenkomen.

In dit gesprek werd duidelijk dat het werken met dit hulpmiddel de teams veel oplevert. Door de werkvorm gaan mensen actief aan de slag waarbij de noodzaak om alert te zijn op mogelijke signalen van kindermishandeling meer voelbaar is geworden.
Door het werken met de Signalenwijzer werd er binnen de teams meer gesproken en nagedacht over mogelijke signalen. Soms werkt het hulpmiddel als een eyeopener: ‘He, ik had niet gedacht dat dit een signaal zou kunnen zijn’.
En Sandra merkt dat, nadat het team met de Signalenwijzer heeft gewerkt, het team eerder contact met haar opneemt en vaker zorgen met haar deelt.

Sandra had ook nog een paar kritische kanttekeningen; wat bij de medewerkers van Cedin vooral gemist werd was een uitgebreidere toelichting op de beschreven casussen.
Deze feedback nemen we mee om de volgende editie verder te verbeteren.

Onverwachte evaluatie

Ook van andere organisaties krijgen we reacties, hier op LinkedIn verscheen het onderstaande bericht:
“Vandaag met de medewerkers van wijkteam Afrikaanderwijk het Signalenwijzer spel van Stichting Praat gespeeld. De casus ‘Mandy’ riep veel discussie op onder de collega’s. De sensitiviteit op signalen van (kinder)mishandeling/huiselijk geweld is weer aangewakkerd!”

Ook hier blijkt dat de Signalenwijzer doet waar deze voor gemaakt is. Namelijk het gesprek openen en mensen gevoeliger maken voor de signalen van kindermishandeling.

Al met al zijn de reacties positief. We blijven de gebruikers van de Signalenwijzer monitoren, en houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen.

Interesse in de Signalenwijzer?

Mocht je interesse hebben in de Signalenwijzer; bestellen kan via: https://www.spelpartnershop.nl/winkel/jeugd-opvoeding-jeugdzorg/signalenwijzer-gesprekstool-kindermishandeling/
Voor meer informatie of voor een workshop met de Signalenwijzer, kijk op de website van Stichting Praat; www.praatoverkindermishandeling.nl/signalenwijzer of neem contact met ons op via de mail: contact@praat.brandformers.nl