Sommige kinderen zijn vaak alleen thuis. Bijvoorbeeld omdat beide ouders werken en er onvoldoende middelen zijn voor goede opvang voor de kinderen. Voor kinderen is het belangrijk dat zij zich veilig en geborgen voelen, en dat zij weten dat zij bij hun ouders terecht kunnen. Bij ouders die vaak afwezig zijn, ontwikkelen kinderen dit gevoel niet. Voor kinderen maakt het niet uit waarom de ouder(s) afwezig zijn. Wat voor hen telt, is het feit dat er geen volwassenen in hun omgeving zijn die er (bijna) altijd voor hen zijn.

Om te kunnen groeien, letterlijk en figuurlijk hebben kinderen de aandacht nodig, zowel lijfelijk als emotioneel, nodig van hun ouders of verzorgers. En al doet de ouder nog zo zijn best, door  contact te houden met behulp van briefjes, telefoontjes en appjes, de veelvuldige en langdurige afwezigheid van de ouder(s)/verzorger(s) kan er voor zorgen dat het kind zich niet veilig hecht.