Als mensen over verwaarlozing spreken noemen ze dit vaak apart van kindermishandeling. Echter, verwaarlozing is een vorm van kindermishandeling. En het is een vorm die ernstige gevolgen voor een kind kan hebben.

Wat is verwaarlozing eigenlijk?

Verwaarlozing wordt een passieve vorm van kindermishandeling genoemd waarbij ouders vooral dingen niet doen die wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Wanneer kinderen geen warmte, respect, aandacht en liefde ontvangen spreken we van emotionele verwaarlozing. Ook wanneer kinderen niet gestimuleerd worden zich te ontwikkelen, spreken we van emotionele verwaarlozing.

Bij verwaarlozing is er sprake van een patroon in het gedrag van de ouders. Je kunt niet zeggen dat maandagochtend om half 10 de ouders van peuter A. haar hebben verwaarloosd.