Het getuige zijn van huiselijk geweld is een vorm van kindermishandeling. Kinderen zijn niet alleen getuige wanneer ze aanwezig zijn bij het geweld. Ook als zij geconfronteerd worden met de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld wanneer zij een kapot geslagen stoel zien, zijn zij getuige. Ook het alleen horen van zeer heftige ruzies kan traumatiserend zijn voor kinderen.
Wanneer er sprake is van huiselijk geweld betekent dit voor een kind dat het niet in een veilige omgeving opgroeit. Zie ook Cijfers over huiselijk geweld

Onderzoeken naar om hoeveel kinderen het gaat en onderzoeken naar de gevolgen voor kinderen die opgroeien binnen gezinnen waar regelmatig geweld plaatsvindt, staan nog in de kinderschoenen.

Duidelijk is wel dat binnen deze gezinnen:

  • De veiligheid en bescherming van kinderen vaak slecht is.
    De onveiligheid zit in het geweld wat plaats vindt, dit kan risico’s voor het kind met zich meedragen.
  • De kinderen leren dat geweld een manier is om je zin te krijgen.
    Kinderen leren meer van wat ze zien en mee maken dan wat wij ze vertellen. Dus als kinderen zien dat ouders geweld gebruiken om daarmee iets gedaan te krijgen, zullen zij dit gedrag gaan kopiëren.
  • Kinderen zich bedreigt, angstig en hulpeloos voelen.
    Ook als kinderen niet zelf direct slachtoffer zijn van het geweld, zij kunnen zich wel bedreigd en angstig voelen. En vaak voelen kinderen zich ook hulpeloos, of zelfs schuldig, omdat zij het geweld niet kunnen stoppen.

Deze factoren zorgen ervoor dat kinderen, hoewel ze zelf niet direct slachtoffer hoeven te zijn van het geweld, wel getraumatiseerd kunnen raken.

Meer informatie is te vinden op de website van het Nederlands Jeugd Instituut,