Vandaag gekeken naar Leaving Neverland. Wat mij het meest heeft getroffen is de gelaagdheid in de verhalen van de twee mannen. De liefde, de bewondering, de angst, de eenzaamheid, de walging, de schaamte, de loyaliteit, het ‘genot’, het ongeloof. Al deze gevoelens zijn herkenbaar voor mensen die als kind misbruikt zijn.

En die complexe mix van al die verschillende gevoelens maakt het bijna onmogelijk om over het misbruik te praten. Zeker als kind, zeker als je er nog midden in zit.
Maar ook als volwassene blijft het ingewikkeld en gelaagd, juist omdat al die verschillende gevoelens een rol blijven spelen.

Gelaagdheid ook bij de beleving van de dader

En ook omdat daders niet alleen maar dader zijn. Een dader is niet alleen maar slecht, is niet de duivel in eigen persoon.
Ik ben als kind misbruikt, en ik heb ook liefdevolle herinneringen aan de dader. Dat betekent dat ik niet alleen te maken hebben met mijn eigen complexe en gelaagde emoties, maar ook met de complexiteit van het gedrag en de emoties van de dader.

De deskundige

Klinisch psycholoog Iva Bivanic, hoofd van het Landelijk Psychotrauma Centrum UMC & Centrum Seksueel, Geweld Nederland verwoordde het zo:

‘Leaving Neverland gaat over de complexiteit van de dynamiek van seksueel misbruik. Niet over de spin of de vlieg maar over het web van geheimhouding, isolatie, verwarring, mindtwisters, afhankelijkheid, schuld, schaamte, loyaliteit, dubbellevens, verstrikking en eenzaamheid. Het slachtoffer of de ouders de schuld geven. De verwijten en beschuldigingen kunnen schadelijker zijn dan de gebeurtenis zelf. In plaats van compassie te tonen hebben we meteen onze mening klaar. Dus probeer anders te denken. Uiteindelijk, en ik snap dat dit naar is om te lezen, kan elk kind misbruikt worden. Dus ik zou heel graag een oproep willen doen: als je ouders kent van een misbruikt kind en je leest dit, doe of zeg dan iets wat troost biedt. Ga naar ze toe in plaats te zwijgen, of ze de rug toe toe te draaien’.

Bekijk de documentaire om te leren.

Ik raad iedereen aan om de documentaire te bekijken, juist omdat het zo’n inkijk geeft in de complexiteit.
https://www.npostart.nl/leaving-neverland-live/08-03-2019/VPWON_1303138 

 

https://www.npostart.nl/leaving-neverland-live/08-03-2019/VPWON_1303138