Met alle gevolgen van het corona virus neemt de kans op kindermishandeling en huiselijk geweld toe. De sociale distantie en de “anderhalvemetersamenleving” maken dat we meer tijd thuis doorbrengen. En thuis is nu vaak een behoorlijk drukke plek. De plek waar de kinderen thuisonderwijs krijgen en waar veel ouders moeten werken.

Thuis is nu ook de plek waar veel zorgen zich kunnen opstapelen. Zorgen over gezondheid, dierbaren geïnfecteerd met het corona virus, financiën, werk en huisvesting.
Zorgen die mogelijk moeilijker gedeeld kunnen worden, juist omdat er minder direct sociaal contact is.
Dit soort zorgen in combinatie met onzekerheid en sociale isolatie kunnen de spanningen razendsnel laten oplopen. Met als mogelijk gevolg verwaarlozing en geweld.

We weten dat er een aantal risicofactoren zijn die de kans op kindermishandeling en huiselijk geweld doen toenemen. Dit zijn onder andere:
– Armoede
– Verslaving
– Psychische en psychiatrische problemen bij één of meerdere gezinsleden
– Gezondheidsproblemen bij één of meerdere gezinsleden
– Verstandelijke beperking bij één of meerdere gezinsleden
– Alleenstaande ouder
– Groot gezin
– Samengesteld gezin
– Statushouder/vluchteling
(bron: Augeo; www.augeo.nl)

Er zijn veel gezinnen die het tot nu toe zonder hulpverlening konden redden dankzij de dagelijkse routine en hun sociale netwerk. Veel gezinnen die het tot nu toe net lukt om conflicten niet te laten escaleren.

En nu is die dagelijkse routine weg en het sociale netwerk op afstand. Zowel de kinderen als de ouders zijn thuis en de mogelijkheden om aan elkaar te ontsnappen zijn klein. Er is bij iedereen grote onzekerheid en zorg over wat de komende tijd ons gaat brengen.
Die combinatie van onzekerheid, stress en gedwongen bij elkaar zitten vergroot de kans op conflicten. En ook op escalatie van die conflicten.

Om deze gezinnen te ondersteunen is het belangrijk om contact met hen op te nemen. Zodat zij weten en voelen dat zij er niet alleen voor staan. Zodat zij voelen dat er aandacht voor hen is.
Gelukkig wordt er door heel veel organisaties, denk aan scholen, maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties, al contact opgenomen met mensen.

Wij van Praat weten dat aandacht levensreddend is. En in deze moeilijke tijd is aandacht voor kwetsbare gezinnen van levensbelang. Omdat we daarmee kunnen voorkomen dat een situatie van onveilig escaleert naar gewelddadig.
En zelfs als het niet lukt om contact te leggen, de pogingen tot contact die ondernomen worden, ook die zijn helpend. Immers de melding dat iemand gebeld heeft laat zien dat je niet vergeten wordt.

Om het ondersteunen van kinderen en gezinnen wat makkelijker te maken, heeft Praat de ‘Ondersteuningswijzer’ gemaakt. Een simpel hulpmiddel die kan ondersteunen bij het contact.

De ‘Ondersteuningswijzer’ vind je hier:210420 De Ondersteuningswijzer