Psychische mishandeling is voor veel mensen een lastig te herkennen vorm van kindermishandeling omdat het geen zichtbare blauwe plekken achterlaat. En ach, iedereen zegt weleens iets onaardigs tegen zijn kind. Maar bij psychische mishandeling draait het vooral om het woord ‘stelselmatig’. Stelselmatig te horen krijgen dat je  niet goed genoeg bent  of stelselmatig  uitgescholden worden. Bovendien komt psychische mishandeling vaak voor in combinatie met andere vormen van kindermishandeling. Wanneer een kind bijvoorbeeld seksueel misbruikt wordt, dan wordt er door de pleger vaak op het kind ingepraat dat het zelf  schuldig is. Ook wordt er vaak gedreigd: ‘Als je iets zegt dan……….’.

Het kind heeft dan niet alleen hulp nodig om het seksueel misbruik te verwerken, maar het heeft ook hulp nodig bij de verwerking van de psychische mishandeling.