Mogelijke signalen van emotionele mishandeling

Bij emotionele mishandeling wordt het kind door de ouders  regelmatig uitgescholden, het krijgt steeds te horen dat het niet gewenst is, of de ouder vertelt continu dat het kind niets kan of weet.

Mogelijke signalen:

  • Heel jonge kinderen blijven soms achter in hun ontwikkeling door een gebrek aan aandacht. Dit kan een lichamelijke, motorische- of een taal achterstand zijn.
  • Wanneer een kind veel vloekt en/of scheldwoorden gebruikt.
  • Buikpijn, hoofdpijn, flauwvallen, hyperventileren en bedplassen.
  • Somberheid of zich erg terug trekken en zich isoleren van andere kinderen.
  • Grote onzekerheid en veel angst, waaronder vaak faalangst
  • Onverzorgd uiterlijk.