De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zo te versterken dat een kind – ook met psychiatrische problematiek – kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school.

De medewerkers van de Buitenwereld werken met kinderen en hun ouders, verzorgers, en het gehele netwerk rondom het kind. De organisatie doet veel aan scholing om hun medewerkers beter uit te rusten om kindermishandeling te signaleren, en adequaat te handelen wanneer er zorgen zijn rondom een kind.

Afgelopen oktober heeft Praat samen met de aandachtsfunctionarissen van de Buitenwereld een groot aantal medewerkers een training gegeven over het signaleren van kindermishandeling en het werken met de meldcode.

In de sociale media verscheen deze week het volgende bericht van ‘de Buitenwereld’.

Om in onze jaarlijkse training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling de urgentie van het werken met de meldcode te onderstrepen, zijn we de samenwerking aangegaan met Praat. Ted Kloosterboer en Quirina Kofman vertelden als ervaringsdeskundigen hun verhaal aan de hand van de door hun ontwikkelde ‘Signalenwijzer’.
De training was intensiever dan ooit, maar werd door iedereen als zeer indrukwekkend en leerzaam ervaren. Erg bedankt voor jullie verhaal. Tot volgend jaar!