Voor kinderen die in gezinnen leven waar zij mishandeld worden is vakantie niet een periode om naar uit te kijken. Voor deze kinderen fungeert de school (en ook buitenschoolse activiteiten die bijna allemaal een zomerstop kennen) als een plek waar ze zich veilig kunnen voelen, misschien ietsje kunnen ontspannen. Voor deze kinderen betekent zes weken vakantie soms zes weken zonder een plek waar ze aan het geweld kunnen ontsnappen.
In sommige gezinnen is er wel sprake van een chaotisch en structuurloos huishouden, maar geen sprake van kindermishandeling. Er bestaat in dit soort gezinnen een broos evenwicht tussen de verschillende gezinsleden. Vakantie kan dit broze evenwicht flink verstoren, en er voor zorgen dat ouders de (soms toch al dunne) lijn overschrijden en hun kinderen op wat voor manier dan ook gaan mishandelen.