Ieder kind kan slachtoffer worden van seksueel misbruik, maar sommige kinderen lopen een groter risico:

  • Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Uit wereldwijd onderzoek is gebleken dat 60 % van de volwassenen met een verstandelijke beperking slachtoffer is, of slachtoffer is geweest van seksueel misbruik.

  • Kinderen uit gezinnen waar al sprake is van veel problemen.
  • Kinderen uit samengestelde gezinnen of éénoudergezinnen.
  • Kinderen die verwaarloosd worden, waardoor ze veel op straat zijn en er te weinig controle is.
  • Kinderen met een laag zelfbeeld.

We kunnen ervoor zorgen dat het voor slachtoffers minder moeilijk wordt om erover te gaan praten; door zelf seksueel misbruik bespreekbaar te maken, door slachtoffers die wel praten te geloven en door hen met begrip en respect te behandelen.