Bij psychische mishandeling wordt het kind door de ouders  regelmatig uitgescholden, het krijgt steeds te horen dat het niet gewenst is, het kind wordt bang gemaakt of de ouders vertellen het kind regelmatig dat het kind niets kan of weet. Ook ouders of verzorgers die erg onvoorspelbaar zijn in hun gedrag, het ene moment lief en het andere moment boos zonder dat het kind snapt wat de oorzaak is van die verandering, kunnen een kind angstig en onzeker maken. Wanneer dit structureel gebeurd kan je ook spreken van psychische kindermishandeling.

Nog een andere uitingsvorm van psychische kindermishandeling is wanneer de ouder of verzorger zo dol is op het kind dat hij/zij het kind als het ware voor zichzelf wil houden en dus het kind verbiedt om met andere kinderen om te gaan.