Kinderen kunnen schade ondervinden wanneer zij getuige zijn van huiselijk geweld. Door het geweld tussen de ouders, fysiek of verbaal, voelen kinderen zich niet langer veilig thuis. En wanneer kinderen zich niet veilig voelen kan dit hun vertrouwen in anderen én hun zelfvertrouwen schaden. Bovendien kan het gebeuren dat een kind zich zo schaamt voor de situatie thuis dat het zich afsluit voor contacten met leeftijdsgenoten. Het is voor kinderen erg verwarrend om geweld, in welke vorm dan ook, tussen hun ouders te zien. De mensen bij wie het kind zich veilig en geborgen zou moeten voelen, zorgen ook voor angst.

Ook blijkt dat kinderen, die opgroeien in gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt, als volwassenen vaker te maken krijgen met geweldadige relaties. Om deze cirkel te doorbreken is het belangrijk dat deze kinderen zo snel mogelijk goede hulp krijgen.