Over het algemeen wordt er gedacht dat plegers van seksueel misbruik pedofiele mannen zijn. En dat zij het kind niet kennen. Plegers zijn echter vaak géén pedofiel en wél een bekende van het kind. Bovendien kan de pleger ook een vrouw zijn. We onderscheiden 3 soorten plegers:

  • Pedofiele plegers: zij voelen zich uitsluitend aangetrokken tot jongens of meisjes.
  • Situationele plegers: zij hebben geen seksuele voorkeur voor kinderen, maar door een ingrijpende gebeurtenis in hun leven gaan zij seksuele contacten aan met (hun eigen) kinderen. Op deze manier kunnen zij hun frustraties uitleven.
  • Antisociale plegers: zij zijn niet in staat om een duurzame (liefdes)relatie aan te gaan. Veel antisociale plegers hebben problemen met agressieregulatie en ontwikkelingsstoornissen. Deze plegers hebben geen specifieke seksuele voorkeur voor kinderen, maar zien hen als een gemakkelijke prooi.