In samenwerking met Spelpartners heeft Praat een trainingsspel ontwikkeld om gedragingen en signalen van en rondom een kind met elkaar te delen. Dit hulpmiddel is ontwikkeld op basis van onze ervaringen tijdens onze voorlichtingen en trainingen.De Signalenwijzer bestaat uit twee kaartsets, een set met vier casussen en vier sets met tien bijbehorende signaalkaarten. Hierbij horen vijf spelposters die ingezet worden als spelbord.Aan de hand van herkenbare casussen uit de praktijk worden signalen van kindermishandeling samen besproken, gewogen en wordt de achtergrond van duiding voorzien.
De resultaten worden visueel gemaakt op een spelposter, deze kan bijvoorbeeld opgehangen worden in een lerarenkamer om de opgedane inzichten en resultaten te delen en te borgen.De Signalenwijzer is een laagdrempelige geprekstool die flexibel kan worden ingezet om samen in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling en te oefenen met casussen en signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. De Signalenwijzer is ook een hulpmiddel om mogelijke signalen van kindermishandeling te herkennen, te wegen en te duiden.