In opdracht van de gemeente Amsterdam start Praat morgen, op 1 april, met een nieuwe Buurtaanpak Kindermishandeling.
We zijn al een aantal jaren bezig in de Indische Buurt en Oud Oost in Amsterdam Oost. Maar vanaf morgen dus ook in Amsterdam Zuid Oost, en wel in de H-buurt.

Wat is dat precies, een buurtaanpak?

In de buurtaanpak werken we samen met organisaties in de buurt die met ouders en kinderen werken. We werken samen aan het weten, herkennen en signaleren van kindermishandeling. En met elkaar zorgen we ervoor dat het onderwerp op de agenda blijft. We bevorderen ook de samenwerking tussen de verschillende organisaties. Ook de samenwerking tussen organisaties en bewoners proberen we te verbeteren en te versterken.

In de buurtaanpak werken we met een coördinator die geworteld is in de wijk.  In Zuid Oost is dat Helga Ormskirk. Zij is degene die voor Praat de contacten legt met bijvoorbeeld de scholen. Als het contact gelegd is en duidelijk is waar de school tegen aan loopt, dan starten we met een aantal scholingsbijeenkomsten.
De coördinator inventariseert ook met hoeveel kinderen de organisatie te maken heeft. En over hoeveel kinderen er zorgen zijn, en hoe die zorgen eruit zien. En we inventariseren hoe vaak men in de afgelopen jaren in actie is gekomen als er zorgen waren rond een kind en hoe die actie eruit zag .

De werkwijze

Na de inventarisatie gaan we van start. We starten (bijna) altijd met de voorlichting. In de voorlichting krijgen de deelnemers kennis over kindermishandeling, zoals de verschillende vormen die we onderscheiden. En we discussiëren over de vraag ‘wat vind jij nou eigenlijk kindermishandeling’. (Binnen de kaders van de wet natuurlijk.)
Dat vinden we een belangrijke vraag om te beantwoorden; want hoe kan je signaleren als je eigenlijk niet goed weet waar je naar kijkt.

Daarna kijken we met de organisatie naar welke vervolg stappen er gezet moeten worden qua scholing. En waar nodig passen we ons bestaande aanbod aan.

Ouders en kinderen

Natuurlijk worden ouders en kinderen ook betrokken bij de buurtaanpak. Kinderen worden betrokken via de mensen die we geschoold hebben. We maken de volwassenen rondom kinderen gevoeliger voor de signalen van kindermishandeling en we geven ze vaardigheden in handen om met kinderen in gesprek te gaan.

Met ouders gaan we zelf in gesprek. Vaak gebeurt dit op scholen, bijvoorbeeld in de ouderkamer. Daar nodigen we ouders uit om met hen te praten over wat is kindermishandeling. Maar ook wat een positieve manier van opvoeden is. Tijdens deze gesprekken werken we nauw samen met het Ouder Kind Team.

Vuilewasmanifestatie

Wanneer we merken dat we ingeburgerd zijn in de buurt, en wanneer we merken dat het onderwerp leeft, organiseren we ook een Vuilewasmanifestatie.
Tijdens de manifestatie vertelt een ervaringsdeskundige van Praat zijn/haar eigen geschiedenis. En nodigen we het publiek uit eigen ervaringen met de vrijwilligers van Praat te delen.
Met de hulp van de wasdames Ellie en Alie van theatergroep Blik Bijzonder creëert Praat een veilige omgeving. Zo veilig dat mensen daadwerkelijk hun eigen ervaringen, gedachten en gevoelens over kindermishandeling gaan delen. Dit delen gebeurt mondeling, maar ook door op wasgoed statements te schrijven over kindermishandeling en deze daadwerkelijk buiten te hangen.
Zo worden er niet alleen verhalen gedeeld, maar wordt kindermishandeling ook zichtbaar gemaakt.