Zo vlak voor het einde van 2019 is een terugblik op het afgelopen jaar op zijn plaats. Een terugblik op hoe het gaat met het signaleren van kindermishandeling. En ook hoe het Stichting Praat dit jaar is vergaan.
Helaas stemt dit jaar ons niet erg optimistisch, als het gaat over de zorg voor kinderen in de knel. De berichten die we krijgen over de hulpverlening aan kinderen en gezinnen die te maken hebben met kindermishandeling en huiselijk geweld zijn niet goed. De gevolgen van de transitie worden steeds zichtbaarder. Lange wachtlijsten, geen passende hulp en organisaties die op omvallen staan. Grote werkdruk door het grote aantal kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben. En het lijkt erop dat de problemen steeds complexer worden.

Signaleren

Maar ook de laatste onderzoeken naar het signaleren van kindermishandeling geven een zorgelijk beeld. Het grootste gedeelte van de meldingen wordt gedaan door de politie. En maar 4% van alle meldingen door scholen. Daaruit kunnen we concluderen dat kinderen die mishandeld worden pas laat in beeld komen; wanneer de situatie geëscaleerd is en de tussenkomst van de politie nodig is.
Het is, zeker voor de kinderen, veel beter als zij eerder gezien worden en dus ook eerder hulp krijgen. Maar dan is het wel nodig dat de hulpverlening op orde is.

Stichting Praat

Als we Praat centraal stellen in de terugblik, dan overheerst een ander gevoel. Praat heeft in 2019 haar best gedaan om een bijdrage te leveren aan het eerder signaleren van kinderen in de knel. En aan het doorbreken van het zwijgen over kindermishandeling.
We hebben dat op veel plekken in Nederland mogen doen, bij opleidingen, scholen, kinderopvang, zorg- en welzijnsorganisaties en bij vrijwilligersorganisaties.
Ook zijn we in de gemeente Amsterdam gestart met de Buurtaanpak Kindermishandeling in Zuid Oost.
We merken dat steeds meer organisaties ons weten te vinden. En veel organisaties vragen ons met regelmaat terug. Dat voelt als een groot compliment!

Signalenwijzer

Vorig jaar november hebben we, in samenwerking met Spelpartners (www.spelpartners.nl) de Signalenwijzer op de markt gebracht, een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling.
Wij waren ervan overtuigd dat er behoefte was aan zo’n hulpmiddel, en afgelopen jaar is gebleken dat dit inderdaad zo is. De verkoop van de Signalenwijzer gaat ontzettend goed en de reacties zijn heel erg positief. Het gesprek over signaleren wordt veel makkelijker met behulp van de Signalenwijzer.

Met die reacties waren we natuurlijk al super blij. En toen kwam het bericht dat de gemeente Amsterdam de Signalenwijzer ging uitdelen. Tijdens de bijeenkomsten mochten alle organisaties een Signalenwijzer mee nemen. Deze bijscholing werd georganiseerd door de gemeente Amsterdam in samenwerking met Boink (www.boink.nl), om uitleg te geven over de veranderingen binnen de meldcode.

Kerstvakantie

De komende drie weken heeft Praat vakantie. We hebben hard gewerkt en het is tijd om even rust te nemen en energie op te doen. Vanaf 13 januari zijn we er weer.
We wensen iedereen fijne en veilige feestdagen en een gezond en opmerkzaam 2020.