In gezinnen waar één of beide ouders verslaafd zijn is ook vaak sprake van armoede, één ouder gezin, schulden, slechte huisvesting en zijn de ouders regelmatig niet in staat om voor hun kinderen te zorgen. Binnen deze gezinnen zijn veel risicofactoren voor kindermishandeling aanwezig.

Het punt waarop de situatie voor de kinderen van onwenselijk verandert in onacceptabel is binnen deze gezinnen regelmatig akelig dichtbij. Kinderen van verslaafde ouders, leven vaak in een situatie waarin zij niet onbezorgd kind kunnen zijn. Zij hebben vaak een heleboel taken/verantwoordelijkheden die eigenlijk bij de ouders thuis horen, zoals huishoudelijke taken, verzorging van de ouders wanneer deze ziek zijn en het overnemen van de ouderrol voor de andere kinderen binnen het gezin.