Kinderen kunnen soms geraakt worden, en geschaad worden door ogenschijnlijk heel onschuldige opmerkingen. Een ouder die, in een gezelschap het altijd over ‘dat kind’ heeft, en  nooit de naam van het kind  noemt, het kind het gevoel geven dat de ouder niet onvoorwaardelijk van hem of haar houdt. In de bewoording ‘dat kind’ klinkt namelijk veel afstand, en dat is een stuk minder wanneer het kind bij naam genoemd wordt. Zeker in gezinnen waar kinderen zich niet heel veilig voelen, niet honderd procent zeker zijn van de liefde en aandacht van de ouders, kan zo’n simpel zinnetje een grote impact op het kind hebben. Vaak vallen dit soort zinnen buitenstaanders wel op, zonder dat men zich realiseert wat deze uitspraken voor een kind betekenen. Wanneer een uitspraak je opvalt, en eigenlijk raakt aan je onderbuik gevoel, wees dan alert.