Per jaar worden ca. 4760 kinderen seksueel misbruikt. Er is sprake van seksueel misbruik wanneer een volwassene seksuele contacten heeft met een kind of jongere, tegen de wil van het kind of jongere. Ook het dwingen van kinderen zich uit te kleden zonder dat er seksueel contact plaats vindt, valt onder seksueel misbruik.

In Nederland is seksueel contact met kinderen jonger dan twaalf jaar altijd strafbaar. Ook seksueel contact met kinderen en jongeren tussen de twaalf en zestien jaar is strafbaar, maar de politie komt alleen in actie als het kind of de jongere zelf, de ouders of de Raad voor de Kinderbescherming, aangifte doen bij de politie.

We spreken van incest wanneer een kind of jongere seksueel misbruikt wordt door volwassenen die bij hun gezin of familie horen.