Praat is weer present! Na een heerlijke vakantie zijn alle medewerkers van Praat weer hard aan de slag. Ook dit najaar brengen we kindermishandeling onder de aandacht. We hebben al een heel aantal voorlichtingen en workshops gepland staan. Zo geven we op vier oktober twee workshops bij een studiedag voor aandachtsfunctionarissen van de RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs), een ‘nieuwe klant’.
Maar gelukkig gaan we ook weer aan het werk bij de Hogeschool Utrecht, in de minor ‘Agressie en Huiselijk Geweld, en worden we vaak ingehuurd door Naomi Dessaur van Dessaur Trainingen (www.dessaurtrainingen.com)

Zoals het er nu naar uitziet, komt deze maand de Signalenwijzer op de markt. We kunnen nog niet de precieze datum geven, omdat de producent deze nog niet kan geven. Maar, dat de Signalenwijzer er komt deze maand, dat staat vast.
We denken nog na over de lancering van de Signalenwijzer. Via de site en de social media houden we je natuurlijk op de hoogte.

De Buurtaanpak Kindermishandeling in Amsterdam Oud Oost loopt gewoon door. Dit najaar gaan we bij een aantal scholen voorlichtingen en workshops geven. We zijn nog in gesprek met een aantal kinderopvangcentra om ook daar scholing te kunnen geven.

En daarnaast zijn we natuurlijk al weer druk bezig met de plannen voor 2019. Het is nog te vroeg om daar veel over te zeggen. Zodra het allemaal wat duidelijker is, zullen we daarover natuurlijk berichten.

Mocht je interesse hebben in een voorlichting, workshop, de Signalenwijzer, een Vuilewasmanifestatie, de Buurtaanpak of de Praatposters, neem dan contact met ons op, via de mail: contact@praat.brandformers.nl of bel Ted Kloosterboer: 06-15648421