Al sinds de oprichting van Stichting Praat in 2012 zeggen we dat we ‘ooit’ een waslijn vol vuile was over de Afsluitdijk willen spannen. Een bijzonder groot en ingewikkeld project waarvoor we sowieso 69.000 stuks beschreven wasgoed nodig hebben.

Waarom de Afsluitdijk?

Tijdens de Eerste wereldoorlog leden veel Nederlanders honger waardoor de roep om qua voedsel zelfvoorzienend te zijn, groter werd. Er was extra vruchtbare landbouwgrond nodig. Er lagen al  inpolderingsplannen van ingenieur Lely. Deze lagen nog steeds op de plank toen het in 1916 goed mis ging. Er vond in het Zuiderzeegebied een overstroming plaats. Er vielen doden, gewonden, duizenden mensen raakten hun huis kwijt en de economische schade was enorm.

En die ramp was het begin van de Afsluitdijk. Om de bevolking te beschermen tegen het water én om later nieuwe landbouwgronden te creëren, werd in 1920 gestart met de bouw. En in 1932 werd het laatste gat in de dijk gedicht.

Bescherming en zorgen voor, daar staat de Afsluitdijk symbool voor. En dat is precies wat de 119.000 kinderen nodig hebben die jaarlijks in Nederland mishandeld worden.

Van start met de organisatie van ‘Nederland hangt de vuile was buiten’

Begin dit jaar hebben we besloten dat we het ‘gewoon’ gaan doen, de waslijn over de Afsluitdijk. En ondertussen zijn we begonnen met de organisatie van ‘Nederland hangt de vuile was buiten’.
De eerste stap die we gezet hebben is de hulp inroepen van Impact Matters . Zij hebben ons al eerder geholpen en via hen hebben we nu contact met Mammoet en met YSE.
Mammoet helpt ons met de vraag hoe doen het technisch en logistiek georganiseerd moet worden en YSE schrijft voor ons een groot en uitgebreid projectplan.

De volgende stap die we zetten, is het vormen van een coalitie met partner-organisaties en mensen zodat we een groot draagvlak creëren voor dit project.

Het is nog lang niet zeker, maar…………..

De grootste uitdaging is het krijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. De komende maanden zullen we vooral daar mee bezig zijn. Dat is een proces wat zich vooral achter de schermen afspeelt. Maar we hopen dat we eind van dit jaar duidelijk hebben of de waslijn op de Afsluitdijk er komt of niet.
Wij gaan er van uit dat de waslijn er komt. En met die waslijn vragen we aandacht voor alle kinderen mishandeld worden én voor alle mensen die kampen met de gevolgen van kindermishandeling op de rest van hun leven.