• Het zwijgen over kindermishandeling doorbreken
  • Bewustwording creëren over de aard en omvang van het probleem
  • Scholing geven specifiek gericht op ‘vroeg’ signalering