• We zetten goed opgeleide ervaringsdeskundigen in om het zwijgen te doorbreken
  • We geven scholing aan professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en/of gezinnen. Hierbij focussen we op bewustwording en signalering
  • We organiseren Vuilewasmanifestaties waarbij kindermishandeling zichtbaar en bespreekbaar wordt gemaakt