In dit programma krijg je de basiskennis over kindermishandeling en het signaleren daarvan. We geven inhoud aan het begrip kindermishandeling door de casussen die de trainer inbrengt.

Je leert in de voorlichting/gastles om kindermishandeling te signaleren. Je krijgt de handvatten aangereikt om het te herkennen. Gaat het hier om kindermishandeling? Zie ik het goed?
In de voorlichting/gastles doe je kennis op over de verschillende aspecten van kindermishandeling. Ook gaan we samen in op de dilemma’s waarmee je te maken kunt krijgen. Je hebt hierna de handvatten om het signaleringsproces minder moeilijk te maken. Juist voor professionals en vrijwilligers die met kinderen te maken krijgen is dit essentieel.

Onderwerpen in de voorlichting/gastles

 • Informatie over wat kindermishandeling is en wat je nodig hebt om het te signaleren
 • Aan de hand van 3 casussen bespreek je in kleine groepjes of hier sprake is van veilig dan wel onveilig opgroeien of kindermishandeling. In deze gesprekken wordt het makkelijker om over kindermishandeling te praten. Ook worden deelnemers zich bewust van de eigen normen, waarden en achtergrond en het effect daarvan bij het herkennen van kindermishandeling
 • Een ervaringsdeskundige van Praat vertelt zijn of haar eigen geschiedenis. Alle aspecten komen aan de orde: geheimhouding van de mishandeling, uitgezonden signalen die al of niet herkend werden, welke hulp nodig was. De ervaringsdeskundige vertelt ook wat de effecten van de mishandeling en de geboden hulp zijn op zijn of haar leven
 • Uitgebreide en open vragenronde. Openheid zorgt ervoor dat informatie binnenkomt en beklijft
 • Uitnodiging aan de deelnemers om hun ‘vuile was’ buiten te hangen

Voor wie?

 • Beroepsopleidingen in het (primair) onderwijs
 • (Jeugd)gezondheidszorg
 • Kinderopvang
 • (Jeugd)hulpverlening
 • Politie en Justitie
 • Alle professionals en vrijwilligers die in deze sectoren en met kinderen werken
 • Deze webinar en voorlichting/gastles maken deel uit van de Buurtaanpak, die we aanbieden aan alle gemeentes in Nederland

Praktische informatie

 • Voorlichting/gastles – Maximum aantal deelnemers: 50. Duur: 2 uur
 • Een (digitale) handout na afloop voor iedere deelnemer
 • Neem gerust contact op voor meer informatie of boekingen