Ken je jouw innerlijke obstakels om kindermishandeling te signaleren en om erover te praten? In deze ééndaagse training word je je bewust van deze obstakels en krijg je handvatten om die uit de weg te ruimen.

Het is niet eenvoudig om kindermishandeling te signaleren. Onze innerlijke obstakels spelen daarbij soms parten. We ontkennen en negeren de signalen liever dan dat we erover praten. Of we weten niet wat we moeten doen als we vermoedens van kindermishandeling hebben. Deze training helpt je om over je innerlijke obstakels heen te stappen.

Deze onderwerpen komen aan de orde:

 • Het herkennen en bewust worden van innerlijke obstakels
 • Welke obstakels hinderen je bij het waarnemen van signalen?

Opzet van de training

 • De training wordt gegeven door een trainer en een ervaringsdeskundige
 • Aan het eind van de training vragen we je jouw ‘vuile was’ buiten te hangen. Dit houdt in dat je je ervaring, gevoel of gedachten over kindermishandeling op een stuk wasgoed zet. We hangen dit wasgoed op

Voor wie?

 • Beroepsopleidingen in het (primair) onderwijs
 • (Jeugd)gezondheidszorg
 • Kinderopvang
 • (Jeugd)hulpverlening
 • Politie en Justitie
 • Alle professionals en vrijwilligers die in deze sectoren en met kinderen werken
 • De training vormt ook een onderdeel van de Buurtaanpak. Dit bieden we aan voor alle gemeentes in Nederland

Praktische informatie

 • Duur van de training: 1 dag
 • Maximum aantal deelnemers: 12
 • Neem gerust contact op voor meer informatie en boekingen