Wij organiseren Vuilewasmanifestaties. Dit zijn openbare bijeenkomsten die we organiseren in samenwerking met theatergroep Blik Bijzonder en muzikanten. Zo vragen we aandacht voor kindermishandeling. We stimuleren hiermee het publiek om over kindermishandeling in gesprek te gaan. We proberen het taboe om over kindermishandeling te praten te doorbreken. Dat is de hoofddoelstelling van Praat.

Wat gebeurt er bij de Vuilewasmanifestatie?
Bij een Vuilewasmanifestatie hangen we letterlijk de vuile was buiten. Het publiek heeft de gelegenheid om de eigen gedachten, gevoelens en ervaringen over kindermishandeling op een kledingstuk te schrijven. Dit stuk wasgoed hangen we aan de waslijn. Zo worden de verhalen gedeeld en vestigen we de aandacht op kindermishandeling. Een ervaringsdeskundige vertelt een stukje van het eigen verhaal. Het publiek kan de ervaringen delen met de vrijwilligers van Praat. Dit kan mondeling of schriftelijk op een kledingstuk. De muzikanten van de Vuilewasmanifestatie zingen speciale liederen: On Children van Astrid Seriese. Dit gaat over de respectvolle manier waarop we met kinderen kunnen omgaan. Lucht in de Ruis van Jacqueline Fleskens en Sven Keet. Het is een lied dat speciaal geschreven is voor Praat. Het gaat erover hoe het voor een kind is om mishandeld te worden. We creëren samen met de wasdames van Theatergroep Blik Bijzonder een veilige omgeving. De mensen durven dan makkelijker hun eigen ervaringen, gedachten en gevoelens over kindermishandeling te delen.

Informatiemarkt Vuilewasmanifestatie
Bij de Vuilewasmanifestatie hoort een informatiemarkt, vaak in samenwerking met een gemeente of een organisatie op gebied van jeugdzorg. Lokale hulpverleningsorganisaties informeren de manifestatiebezoekers over hoe en waar zij hulp kunnen vinden.

Meer informatie
Praat organiseert deze Vuilewasmanisfestaties als onderdeel van Buurtaanpak of als losstaand evenement.
Voor een impressie van de Vuilewasmanifestaties, zie Vimeo of YouTube.
Neem voor meer informatie contact met ons op.