In dit programma krijg je de basiskennis over kindermishandeling en het signaleren daarvan. We geven inhoud aan het begrip kindermishandeling door de casussen die de trainer inbrengt.

In dit webinar leer je kindermishandeling te herkennen en te signaleren. Is dit nu echt kindermishandeling? Zie ik het goed?

In het webinar doe je kennis op over de verschillende aspecten van kindermishandeling, zoals de risicofactoren en vormen van kindermishandeling. Aan de hand van casussen wordt duidelijk dat iedereen anders kijkt en teamwork dus noodzakelijk is.

Deze onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat is eigenlijk kindermishandeling?
  • Wat zijn de risicofactoren?
  • Wat heb je nodig om kindermishandeling te signaleren?
  • Het belang van teamwork
  • Problemen oplossen versus kind helpen

We bieden dit programma aan als webinar en als voorlichting/gastles.